Adopt our Butterfly! HELP our butterfly farming in this hour of crisis, let love be contagious and provide energy for all well-being! Adopt Now!
Cart 0

Apakah Program Pendidikan kami?

  • Merupakan kaedah pembelajaran di luar kelas yang menarik di mana pelajar akan didedahkan kepada kehidupan alam flora dan fauna yang sebenar supaya dapat meningkatkan kefahaman secara amali;
  • Menggunakan beberapa kaedah seperti penugasan, soal jawab, dan belajar sambil mempraktikkan teori dalam buku sambil bermain;
  • Memupuk perpaduan antara pelajar dan semangat bekerjasama dalam kumpulanApakah  keistimewaan Program Pendidikan kami?

  • Mempunyai fasilitator terlatih yang berlatar belakang pendidikan dalam bidang yang berkaitan dan berpengalaman;
  • Satu-satunya di Selatan Malaysia yang mempunyai ilmu teknikal yang kukuh bersama dua makmal pembiakkan kami – Makmal Rama-rama dan Makmal Serangga dan turut membantu pelajar mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas dengan lebih mudah;
  • Pemeliharaan dan pemuliharaan flora dan fauna menjadi tumpuan utama Program Pendidikan ini;
  • Mempunyai pelbagai pakej Program Pendidikan yang mengikut kesesuaian tahap kreativiti pelajar;
  • Berpeluang berinteraksi bersama haiwan;
  • Menerima respon yang positif daripada pelajar, guru dan ibu bapa.


Edu BM 2020 i.jpg

Menu Pilihan 2020 (1).jpg

Penempahan Rombongan Sekolah

Tempahan melalui telephone

Sila hubungi kakitangan pasukan Educators kami di talian
Tel: (606) 232 0033    HP: (016) 363 6537
Dibuka setiap hari: Isnin - Ahad (8:30pagi - 5:30petang)Tempahan melalui faks

Surat Lawatan bersama maklumat seperti di bawah:
1. Tarikh lawatan
2. Masa lawatan
3. Bilangan pelawat
4. Nombor handset guru penyelaras
difaks ke nombor: (606) 232 9977
Dibuka setiap hari: Isnin - Ahad (8:30pagi - 5:30petang)Tempahan melalui emel

[email protected]